Видавець Олександр Савчук

«Василь Григорович Кричевський. Т. І. 1891–1943 рр.»

Дмитро Яворницький «Дніпрові пороги»

Федір Вовк «Студії з української етнографії та антропології»